22
Φεβ
2013

Μεταβολές της Ποιότητας Ζωής τραυματιών μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το 2007 σημειώθηκαν στην Ελλάδα, 15092 τροχαία ατυχήματα με 1578 νεκρούς και 18886 τραυματίες. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε 24ωρο έχουμε 6 νεκρούς και 67 τραυματίες από Τροχαία Ατυχήματα. Τα τροχαία ατυχήματα επηρεάζουν τομείς της καθημερινότητας του τραυματ...
Read More
14
Νοέ
2010

Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ της παρούσης μελέτης ήταν ο υπολογισμός του κόστους διαφόρων ιατρονοσηλευτικών πράξεων ρουτίνας σε Μ.Ε.Θ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς ΜΕΘ για 166 ημέρες νοσηλείας. Η μελέτη είχε διάρκεια 5 περίπου μηνών, ενώ η συλλογή των δεδομένων ξεκίνησε στις...
Read More