20
Νοέ
2013

Θεωρίες άγχους: Μία κριτική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξανόμενο το ενδιαφέρον για τη μελέτη του φαινομένου του στρες. Η μελέτη του στρες είναι δικαιολογημένη, καθώς συνδέεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων/ενδείξεων σε οργανικό και ψυχολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορ...
Read More