12
Μάι
2011

Ευφυή φορετά συστήματα υγείας για την εκτίμηση καρδιαγγειακών και αναπνευστικών προβλημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι διεθνώς κοινή η πρακτική και η προσπάθεια της μείωσης του μέσου χρόνου νοσηλείας σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστα να υπάρχει ενδυναμωμένη φροντίδα και εκτός νοσοκομειακών μονάδων...
Read More