15
Νοέ
2010

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό ως ένα Βασικό Χαρακτηριστικό Ποιότητας ενός Δημόσιου Νοσοκομείου

Περίληψη Η νοσηλευτική φροντίδα κατά γενική ομολογία διαπερνά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα νοσοκομείο. Σε πολλές έρευνες, η ικανοποίηση των ασθενών από τη νοσηλευτική φροντίδα έχει βρεθεί ως ο σημαντικότερος παράγοντας στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίη...
Read More