20
Νοέ
2013

Θεωρίες άγχους: Μία κριτική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξανόμενο το ενδιαφέρον για τη μελέτη του φαινομένου του στρες. Η μελέτη του στρες είναι δικαιολογημένη, καθώς συνδέεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων/ενδείξεων σε οργανικό και ψυχολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορ...
Read More
14
Νοέ
2010

Κλινική Ψυχιατρική 2η έκδ. (Βιβλιοκριτική)

Posted By :
Comments : Off
Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση ενός επιτυχημένου μονότομου εγχειριδίου, το οποίο τιμάει την μακροχρόνια και παραγωγική, κλινική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του Καθηγητή Μιχάλη Μαδιανού. Το βιβλίο καταφέρνει επιτυχώς να αναφερθεί στο σύνολο των πεδίων της Ψυχιατρικής Επιστήμης ...
Read More