01
Φεβ
2011

Η επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εκτιμήσει την επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων. Το δείγμα αποτέλεσαν 50 γυναίκες με οστεοπορ...
Read More