22
Φεβ
2013

H επίδραση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στον πόνο νοσηλευομένων ασθενών σε Ογκολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: H αξιολόγηση της μεταβολής στην ένταση του πόνου από τη συνολική ιατρονοσηλευτική φροντίδα κατά τη νοσηλεία ογκολογικών νοσηλευόμενων ασθενών. Υλικό και Μέθοδος: Σε 100 τυχαίους ασθενείς Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου που έπασχαν από καρκίνο...
Read More