20
Σεπ
2016

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην αξιολόγηση της διοικητικής λειτουργίας και απόδοσης νοσηλευτικής υπηρεσίας: η περίπτωση ενός Γενικού Νοσοκομείου νησιωτικής περιοχής

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) αποτελεί εύκολο εργαλείο στη χρήση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) που διατίθεται στους Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα στην Ευρώπη. Εφαρμόζεται κάθε διετία παρέχοντας ένα πλαίσιο αυτοαξιο...
Read More
22
Μάι
2012

Το φαινόμενο της αύξησης της χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών θεραπείας διεθνώς. Ανάλυση των αιτίων του φαινομένου και παρουσίαση των διαφορών στην αντιμετώπιση των ασθενειών μεταξύ της παραδοσιακής ορθόδοξης δυτικής ιατρικής και των εναλλακτικών μορφών θεραπείας

Posted By :
Comments : Off
Εισαγωγή: Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των δεδομένων της βιβλιογραφίας σχετικά με το φαινόμενο της αύξησης της ζήτησης εναλλακτικών μορφών θεραπείας από τους πολίτες είτε χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά, είτε σε συνδυασμό με υπηρεσίες στα πρότυπα της ορθόδοξης...
Read More
09
Ιαν
2012

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας και οι προτεινόμενες πολιτικές υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η οικονομική ύφεση που την ακολουθεί, επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πολίτες αλλά και το σύστημα υγείας των χωρών που θα την υποστούν μέσω του φαύλου κύκλου που δημιουργείται από την αύξηση της ανεργίας, την απώλεια της ασφάλ...
Read More