14
Νοέ
2010

Εθελοντικές & Δημοτικές Κοινωνικές Δομές για Ηλικιωμένους σε Νησιώτικες Αγροτικές περιοχές της Ελλάδας” (Μελέτη Νήσου Τήνου)

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ: H παρούσα εργασία θα εξετάσει στοιχεία που συνήθως χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές δομές νησιωτικών αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα, περίπτωση μελέτης το νησί Τήνος, και επηρεάζουν το ρόλο των δομών αυτών στην τοπική κοινότητα. Υποθετικά, τα στοιχεία αυτά επιδρ...
Read More