12
Μάι
2011

Η συζήτηση ως αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας στην καθημερινή νοσηλευτική πράξη

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων, έμφυτη σε κάθε άνθρωπο, αλλά που οι επί μέρους τεχνικές και δεξιότητές της είναι δυνατό να διδαχθούν. Οι Νοσηλευτές είναι από τη φύση του επαγγέλματός τους «επαγγελματίες» της επικοινωνίας, αφού η...
Read More
01
Φεβ
2011

Οξεία Χολοκυστίτιδα: από τα ΤΕΠ στο Χειρουργείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά: Η λιθίαση των χοληφόρων αποτελεί ένα από τα συχνότερα νοσήματα παγκοσμίως. Η χολοκυστεκτομή είναι η κύρια μέθοδος αντιμετώπισης. Η λαπαροσκοπική χειρουργική την τελευταία δεκαετία θεωρείται η μέθοδος εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις. Υλικό και μέ...
Read More
14
Νοέ
2010

Νοσηλευτική Δράση για τη Κλιματική Αλλαγή Μια Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόβαθρο: Η αλλαγή του κλίματος έχει επιφέρει και θα επιφέρει στην ανθρώπινη υγεία σημαντικές συνέπειες. Η νοσηλευτική πρέπει να συμμετάσχει πιο κεντρικά στις προσπάθειες ανταπόκρισης κι ελάττωσης της οξύτητας του προβλήματος. Στόχοι: Η παρουσίαση με βάση τη ...
Read More