04
Μαρ
2021

Διερεύνηση των εμπειριών και της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από τη νοσηλεία τους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Στη σύγχρονη εποχή, η παροχή φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αποτελεί πρόκληση, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης, του υψηλού κόστους ημερήσιας νοσηλείας και των περιορισμένων διαθέσιμων π...
Read More