27
Ιούλ
2023

Η επικοινωνιακή ικανοποίηση των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας και οι επιπτώσεις της

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από τις επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσονται στο περιβάλλον του. Η δομή της οργάνωσης ή η σχεδίασή της επηρεάζει την συμπεριφορά και την απόδοση των ατόμων που εργάζονται σε αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι ...
Read More