09
Δεκ
2020

Η συμβολή των υπηρεσιών υγείας στην ποιότητα στο τέλος του κύκλου ζωής του ασθενή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία έχει τονιστεί ότι η παρηγορητική φροντίδα είναι σημαντική για όλες τις απειλητικές για τη ζωή νόσους. Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αντίληψη των ασθενών που βρίσκονται στο τέλος του κυ...
Read More
28
Μάι
2020

H επίδραση της συναισθηματικής διεργασίας και του εργασιακού εθισμού στην εμφάνιση δευτερογενούς τραυματικού στρες των επαγγελματιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το δευτερογενές τραυματικό στρες των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) πηγάζει από τη δευτερογενή έκθεση στο τραύμα, τον πόνο και το «υποφέρειν» των ασθενών που φροντίζουν. Στη βιβλιογραφία φαίνεται να σχετίζεται με τον εργασιακό εθισμό, αλλά και με...
Read More