10
Ιούν
2022

Σεξουαλικότητα και τρίτη ηλικία: παράγοντες που ενοχοποιούνται για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες στους ηλικιωμένους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συζήτηση για τη σεξουαλικότητα, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων κατά τη διαδικασία της γήρανσης, έχει αναμφισβήτητα ωριμάσει τα τελευταία χρόνια, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμέ...
Read More