24
Μαρ
2023

Σύγκριση ποιότητας ζωής τυπικών και άτυπων φροντιστών ασθενών με Alzheimer

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι ασθενείς με νόσο Alzheimer παρουσιάζουν ένα συνδυασμό γνωστικών, συμπεριφορικών και λειτουργικών συμπτωμάτων. Ο βαθμός των συμπτωμάτων εξαρτάται από τον εκάστοτε ασθενή και σχετίζονται με το στάδιο της νόσου. Η διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων πρ...
Read More