20
Φεβ
2024

Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων στη λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Δημόσιων Νοσοκομείων και ικανοποίηση των εργαζομένων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: H παρουσία και η αξιοποίηση μιας κατάλληλα σχεδιασμένης πληροφοριακής υποδομής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Σκοπός: Η διερεύνηση της ικανοποίησης των εργαζομένων στα ...
Read More