10
Ιούλ
2020

Το φαινόμενο του εικονικού φαρμάκου – ψευδοφαρμάκου (placebo) – Ηθικά ζητήματα

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναλυθεί το φαινόμενο του εικονικού φαρμάκου ή ψευδοφαρμάκου (placebo). Στη σύγχρονη ιατρική έρευνα το εικονικό φάρμακο συνιστά ένα σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο, καθώς δίνεται για τον ε...
Read More