10
Ιούν
2020

Κατανοώντας σε βάθος τις αντιλήψεις ατόμων με ειλεοστομία αναφορικά με το σωματικό τους είδωλο

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συνολικά, η εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του ως ολοκληρωμένου και ανεξάρτητου ανθρώπου μπορεί να τεθεί σε σοβαρή δοκιμασία, λόγω της υποχρεωτικής εξάρτησης που προκαλεί η ειλεοστομία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνή...
Read More