18
Μάι
2021

Η σχέση ιατρού-ασθενή κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των ιατρικών αποφάσεων και η διαχείριση της «καθησύχασης» σε ογκολογικούς ασθενείς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύγχρονη θεώρηση για τη θεραπεία του καρκίνου συνδέεται άρρηκτα με την επικοινωνία του κλινικού ιατρού με τον ασθενή και την από κοινού λήψη αποφάσεων, αφού η θεραπεία του καρκίνου επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενή ακόμα και αρκετά χρόν...
Read More