24
Μαρ
2023

Το νοσηλευτικό ιστορικό ως θεμελιώδες στοιχείο της νοσηλευτικής αξιολόγησης και οι επικοινωνιακές νοσηλευτικές δεξιότητες στην αποτελεσματική λήψη του

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νοσηλευτική αξιολόγηση είναι το πρώτο στάδιο, της νοσηλευτικής διεργασίας, στον προγραμματισμό μιας τεκμηριωμένης, άριστης νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή. Περιλαμβάνει την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας, την αναγνώριση προβλημάτων, αναγκών και παρ...
Read More