27
Ιούλ
2023

Η Πολιτική για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μετά από την ίδρυση του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, η ψυχιατρική επιστήμη δεν είχε αναπτυχθεί και δεν αποτελούσε κλάδο της ιατρικής επιστήμης, με συνέπεια την ανυπαρξία περίθαλψης των ψυχικά ασθενών, καθώς εξέλειπε μία οργανωμένη πολιτική για την δημιουρ...
Read More