24
Μαρ
2023

Παροδικό άγχος και παρενόχληση στο χώρο εργασίας μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το παροδικό άγχος ή προσωρινό άγχος (state anxiety) αναφέρεται «στην υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένταση και νευρικότητα ως αποτέλεσμα της παρούσης κατάστασης». Η εργασιακή παρενόχληση στο τομέα ...
Read More
18
Μάι
2021

Αξιολόγηση του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σε άτομα που έχουν υποστεί εργασιακή παρενόχληση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το μόνιμο ή ιδιοσυγκρασιακό άγχος (trait anxiety) είναι μια αποκτημένη συμπεριφορική προδιάθεση. Θεωρείται στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Αναφέρεται στην προδιάθεση του ατόμου να αν...
Read More
28
Μάι
2020

Χρόνια Νεφρική Νόσος: Κλινικά χαρακτηριστικά και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) χαρακτηρίζεται από επίμονη νεφρική βλάβη και/ή απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Η κατάσταση αυτή συσχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεί...
Read More
17
Οκτ
2017

Καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών βαρέως πασχόντων ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός και ο Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός αποτελούν σήμερα σημαντική θεραπευτική αντιμετώπιση για βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σκοπός: H ανίχνευση των κλινικών χαρακτηριστικών και της έκβασης βαρέως πασχόντ...
Read More