• Ελληνικα
28
Μαΐ
2020

Χρόνια Νεφρική Νόσος: Κλινικά χαρακτηριστικά και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) χαρακτηρίζεται από επίμονη νεφρική βλάβη και/ή απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Η κατάσταση αυτή συσχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεί...
Read More
17
Οκτ
2017

Καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών βαρέως πασχόντων ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός και ο Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός αποτελούν σήμερα σημαντική θεραπευτική αντιμετώπιση για βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σκοπός: H ανίχνευση των κλινικών χαρακτηριστικών και της έκβασης βαρέως πασχόντ...
Read More