08
Σεπ
2023

Διερεύνηση του ρόλου των σχολικών νοσηλευτών στα δημοτικά σχολεία: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο σχολικός νοσηλευτής προάγει την υγεία των μαθητών εντός της σφαίρας ευθύνης του, προασπίζει την ασφάλεια τους και στοχεύει στην ισορροπημένη ανάπτυξή τους. Έχει επομένως την προοπτική να συμβάλλει άμεσα στην εκτίμηση, έγκαιρη διαχείριση και πρόλ...
Read More
04
Αυγ
2023

Ο ρόλος του νοσηλευτή στη διαχείριση του εθισμού στο διαδίκτυο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη αύξηση, ειδικά σε νεανικούς πληθυσμούς. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου εθισμού είναι ότι τα άτομα κάνουν υπερβολική χρήση του διαδικτύου χωρίς να μπορούν να την ελέγξουν. Εντούτο...
Read More