04
Αυγ
2023

Ο φόβος των επαγγελματιών υγείας ΠΦΥ για τον SARS-CoV-2 και ο ρόλος της ηγεσίας στην περίοδο της πανδημίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο ρόλος της ηγεσίας στη διασφάλιση ποιοτικής παροχής φροντίδας υγείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τους υγειονομικούς που διαχειρίζονται πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σκοπός: Η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τον φόβο των επαγγελματιών υγείας Πρωτοβ...
Read More