14
Δεκ
2018

Διαχείριση φυσικών καταστροφών και ο ρόλος του νοσηλευτή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαχρονικά η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά φυσικών καταστροφών, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία πολλών ειδικοτήτ...
Read More