22
Ιούλ
2019

Πρόληψη και συντηρητική αντιμετώπιση δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος άνω άκρου μετά από μαστεκτομή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το λεμφοίδημα είναι συχνή επιπλοκή σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή και επηρεάζει την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα της ασθενούς. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση και η αποτύπωση των κατάλληλ...
Read More
11
Δεκ
2017

Παρεμβάσεις για την πρόληψη και διαχείριση των δερματικών βλαβών μετά από ακτινοθεραπεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η ακτινοθεραπεία κατέχει ξεχωριστή θέση στην αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά στο 85% των ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, θα υπάρξει μέτρια έως σοβαρή δερματική αντίδραση, για την αντιμετώπιση της οποίας χρησιμοποιούνται διάφορες...
Read More