22
Ιούλ
2019

Διερεύνηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού χειρουργικών και παθολογικών τμημάτων δημοσίου νοσοκομείου αναφορικά με τη διαχείριση ελκών από πίεση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπεία και τη διαχείριση των ελκών πίεσης (κατακλίσεων) και την πρόοδο της τεχνολογίας, τα έλκη πίεσης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ιατρούς ...
Read More