08
Ιούλ
2023

Γνώσεις και Εκπαιδευτικές Ανάγκες Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με την ετοιμότητά τους σε κρίσεις και μαζικές καταστροφές: Περιγραφική Ανασκόπηση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα μαζικών καταστροφών έχουν αυξηθεί σε ένταση και συχνότητα, με μεγάλη επίπτωση τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τους κατέχουν οι επαγγελματίες υγείας. Ωστόσ...
Read More