26
Μάι
2017

Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και κοινωνική υποστήριξη γυναικών με καρκίνο του μαστού: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ποιότητα ζωής (ΠΖ) των γυναικών με καρκίνο του μαστού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι θεραπείες, αλλά και ο ίδιος ο καρκίνος του μαστού επηρεάζουν τη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα με διάφορους τρόπους. Στην Ελλα...
Read More