22
Ιούλ
2019

Διερεύνηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού χειρουργικών και παθολογικών τμημάτων δημοσίου νοσοκομείου αναφορικά με τη διαχείριση ελκών από πίεση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπεία και τη διαχείριση των ελκών πίεσης (κατακλίσεων) και την πρόοδο της τεχνολογίας, τα έλκη πίεσης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ιατρούς ...
Read More
13
Μαρ
2018

Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία στη νοσηλευτική πράξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η ανάγκη για συναισθηματικά ευφυή ηγεσία στα επαγγέλματα υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς στη βιβλιογραφία, με τη συναισθηματική νοημοσύνη να έχει ιδιαίτερη αξία για τους νοσηλευτές, οι οποίοι επιτελούν σε μεγάλο βαθμό «συναισ...
Read More
04
Μάι
2017

Διερεύνηση της επίδρασης του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Αγγειακή Προσπέλαση Αιμοκαθαιρόμενων Ασθενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η δημιουργία, αλλά και η διατήρηση μιας καλής αγγειακής προσπέλασης είναι απαραίτητη για την επιτυχή πραγματοποίηση των συνεδριών αιμοκάθαρσης και τη διατήρηση στη ζωή των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Σκοπός της μελέτης ήταν η...
Read More