10
Ιούν
2020

Εργασιακή ικανοποίηση προσωπικού υπηρεσιών υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Περιφέρεια Αχαΐας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στην αύξηση της ανεργίας λόγω της μείωσης της οικονομικής δύναμης της αγοράς εργασίας. Ως επακόλουθο παρατηρείται στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, που εξαρτάται από ενδογενείς αλλά...
Read More