09
Ιούλ
2018

Ποιότητα ζωής ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: H Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια χρόνια, βραδέως εξελισσόμενη νόσος που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη μη αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών και οδηγεί σε δύσπνοια, βήχα και παραγωγή πτυέλων με συριγμό. Με την πάροδο το...
Read More