10
Ιούλ
2020

Παράγοντες Παρακίνησης για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα βασικά ζητήματα της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αποτελεί η παρακίνηση των εργαζομένων σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση κυρίως στις περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει η Ελλάδα σήμερα. Η επένδυση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι...
Read More
26
Μάι
2017

Οι ανάγκες ανάπτυξης δομών φροντίδας όπως προκύπτουν από στοιχεία των ετήσιων διακομιδών ενός περιφερειακού νοσοκομείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η γεωγραφική τοποθεσία ενός νοσοκομείου, οι δομές που έχει αναπτύξει, αλλά και οι διακομιδές που διενεργεί, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο νοσοκομείο και τις ανάγκες της ανάπτυξης άλλ...
Read More