24
Μαρ
2023

Παροδικό άγχος και παρενόχληση στο χώρο εργασίας μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το παροδικό άγχος ή προσωρινό άγχος (state anxiety) αναφέρεται «στην υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένταση και νευρικότητα ως αποτέλεσμα της παρούσης κατάστασης». Η εργασιακή παρενόχληση στο τομέα ...
Read More
18
Μάι
2021

Αξιολόγηση του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σε άτομα που έχουν υποστεί εργασιακή παρενόχληση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το μόνιμο ή ιδιοσυγκρασιακό άγχος (trait anxiety) είναι μια αποκτημένη συμπεριφορική προδιάθεση. Θεωρείται στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Αναφέρεται στην προδιάθεση του ατόμου να αν...
Read More