18
Μάι
2021

Αξιολόγηση του άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σε άτομα που έχουν υποστεί εργασιακή παρενόχληση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το μόνιμο ή ιδιοσυγκρασιακό άγχος (trait anxiety) είναι μια αποκτημένη συμπεριφορική προδιάθεση. Θεωρείται στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Αναφέρεται στην προδιάθεση του ατόμου να αν...
Read More