18
Φεβ
2017

Διαχείριση των κινδύνων και των λαθών στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Σερρών συγκριτικά με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:1999

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των κινδύνων κατά την εργασία, στη χειρουργική κλινική ενός δημόσιου νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδας, σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS...
Read More