17
Οκτ
2017

Τεχνικές προσέγγισης και ψυχολογικής στήριξης παιδιατρικών ασθενών: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αποτελεσματική προσέγγιση και η ψυχολογική στήριξη των παιδιατρικών ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία. Οι αρνητικές αντιδράσεις και ο φόβος που αναπτύσσουν οι παιδιατρικοί ασθενείς, κατά τη διάρ...
Read More