26
Μάι
2017

Η Προγραμματισμένη Καισαρική Τομή ως μέθοδος τοκετού: μια περιγραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο φυσιολογικός τοκετός (ΦΤ) είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος γέννησης, ενώ ο τοκετός με καισαρική τομή (ΚΤ) αποτελεί μία παρεμβατική διαδικασία που ενέχει κινδύνους και απευθύνεται σε γυναίκες με σοβαρές ιατρικές αντενδείξεις για ΦΤ. Ωστόσ...
Read More