04
Μαρ
2021

Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Πρωτοπαθή ∆ερματικά Λεμφώματα είναι μια ομάδα νοσημάτων που εμφανίζει πολυπλοκότητα στη διάγνωση, την κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση. Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου του νοσηλευτή στη φροντίδα ατόμ...
Read More