04
Αυγ
2023

Διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην κύηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα την Ελλάδα, με κύριο χαρακτηριστικό ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα επηρέασε ραγδαία τη ζωή των Ελλήνων και ιδιαίτερα τον τομέα της υγείας. Όσον αφορά στην κύηση, οι ε...
Read More