27
Ιούλ
2023

Η επικοινωνιακή ικανοποίηση των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας και οι επιπτώσεις της

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από τις επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσονται στο περιβάλλον του. Η δομή της οργάνωσης ή η σχεδίασή της επηρεάζει την συμπεριφορά και την απόδοση των ατόμων που εργάζονται σε αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι ...
Read More
08
Ιούλ
2023

Οι προσδοκίες των εθελοντών αιμοδοτών και η παρακίνηση για συνεχιζόμενη αιμοδοτική δράση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επένδυση για την διατήρηση της εμπιστοσύνης των αιμοδοτών, η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του και η αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν οι επαγγελματίες υγείας, είναι ζωτικής σημασίας, διότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενισχυθεί η προσέλκυση δοτών...
Read More