09
Αυγ
2021

Η βία στον χώρο των νοσοκομείων ως επαγγελματική μάστιγα στον 21ο αιώνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φαινόμενο της εργασιακής βίας αφορά όλα τα επαγγέλματα και όλες τις χώρες. Πλήθος ερευνών και μελετών που ασχολούνται με την εργασιακή βία απέναντι στους επαγγελματίες υγείας δείχνουν την έκταση του προβλήματος στο συγκεκριμένο...
Read More