08
Σεπ
2023

Οι επαγγελματίες υγείας του Ε.Σ.Υ. και πανδημία SARS-Cov-2. Επαγγελματική απόδοση και ψυχική υγεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε το 2021 ως Διεθνές Έτος Εργαζομένων Υγείας και Φροντίδας, αναγνωρίζοντας την επιρροή της πανδημίας στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός: Η διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας Covid-19 σε επαγγελματίες υγείας ...
Read More
04
Αυγ
2023

Ο φόβος των επαγγελματιών υγείας ΠΦΥ για τον SARS-CoV-2 και ο ρόλος της ηγεσίας στην περίοδο της πανδημίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο ρόλος της ηγεσίας στη διασφάλιση ποιοτικής παροχής φροντίδας υγείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για τους υγειονομικούς που διαχειρίζονται πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σκοπός: Η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τον φόβο των επαγγελματιών υγείας Πρωτοβ...
Read More