27
Ιούλ
2023

Διερεύνηση της σχέσης της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών με τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών σε νοσοκομείο υποδοχής περιστατικών Covid-19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόβαθρο: Το σύστημα υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εξαιτίας και της πρόσφατης έλευσης της πανδημίας Covid-19, έχει αντιμετωπίσει μια πληθώρα δυσκολιών και δυσχερειών στην ομαλή λειτουργία του. Η εν λόγω πανδημία αποτέλεσε σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγε...
Read More