10
Ιούλ
2020

Παράγοντες Παρακίνησης για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα βασικά ζητήματα της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αποτελεί η παρακίνηση των εργαζομένων σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση κυρίως στις περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει η Ελλάδα σήμερα. Η επένδυση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι...
Read More