04
Μαρ
2021

Μεταφερσιμότητα διεθνούς γνώσης και εμπειρίας για τη διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας σε εφημερεύοντα κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μείζον πρόβλημα των δημοσίων συστημάτων υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι ο συνωστισμός που παρατηρείται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκομείων, που οδηγεί σε καθυστέρηση παροχής κατάλληλης κι επαρκούς φροντίδ...
Read More