29
Μάι
2016

Eξάρτηση από τη νικοτίνη και στρατηγικές διακοπής καπνίσματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση καπνού αναφέρεται από τον 6ο π.Χ αιώνα, όμως ο 20ος αιώνας σηματοδοτείται από την ευρεία χρήση καπνού, τη δημιουργία προτύπων καπνιστών και την ίδρυση μεγάλων καπνοβιομηχανίων. Η υγιεινομική κοινότητα, αρχικά, δεν αντιμετώπιζε το κάπνισμα ως επιβλ...
Read More