27
Ιούλ
2023

Διερεύνηση της σχέσης της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών με τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών σε νοσοκομείο υποδοχής περιστατικών Covid-19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόβαθρο: Το σύστημα υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εξαιτίας και της πρόσφατης έλευσης της πανδημίας Covid-19, έχει αντιμετωπίσει μια πληθώρα δυσκολιών και δυσχερειών στην ομαλή λειτουργία του. Η εν λόγω πανδημία αποτέλεσε σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγε...
Read More
13
Μαρ
2018

Διερεύνηση των στάσεων των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών απέναντι στη νοσηλευτική συνταγογράφηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η συνταγογράφηση από εξειδικευμένους νοσηλευτές αποτελεί έναν διευρυμένο ρόλο, που πραγματοποιείται ήδη με επιτυχία σε πολλές χώρες. Σκοπός: Η καταγραφή των προτιμήσεων και σύγκριση των απόψεων των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κα...
Read More