24
Μαρ
2023

Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου που έχουν εφαρμόσει τη μέθοδο της διαδερμικής αγγειοπλαστικής ως θεραπευτική παρέμβαση – Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η εφαρμογή της διαδερμικής αγγειοπλαστικής αποτελεί μια χαμηλού κινδύνου επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης των ασθενών που έχουν υποστεί οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και φαίνεται να βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Σκοπός: Πρόκειται για μια βιβλιογραφική ανασκόπη...
Read More