28
Μάι
2020

Η εξέλιξη των οξυγονωτών της εξωσωματικής κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση του πιο σημαντικού στοιχείου τους κυκλώματος εξωσωματικής κυκλοφορίας, του οξυγονωτή. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα υλικά κατασκευής, η λειτουργία και η χρησιμότητά των σύγχρονων οξυγονωτών με στόχ...
Read More