04
Μαρ
2021

Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και η χρησιμότητα ηλεκτρονικών συστημάτων στη βελτίωση υπηρεσιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνέχεια στη φροντίδα υγείας των ασθενών, εμφανίζει σημαντικά κενά και παραλλαγές, λόγω της μειωμένης επικοινωνίας μεταξύ των δομών υγείας. Η μεταφορά πληροφοριών σε όλα τα στάδια των δομών υγείας, είναι συχνά ανεπαρκής με πολλές αποκλίσε...
Read More
11
Δεκ
2017

Αξιολόγηση της προσήλωσης των ασθενών στη διαχείριση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (ΠΑΝ) αποτελεί μια χρόνια νόσο που επηρεάζει την εκτέλεση καθημερινών λειτουργιών μειώνοντας την ποιότητα της ζωής των ασθενών, των οποίων η προσήλωση στις ιατρονοσηλευτικές οδηγίες δεν είναι απόλυτα δεδομένη...
Read More